Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

Web sitesi: https://www.cakirtravel.com/

Ziyaretçi: Web sitesini ziyaret eden kişi.

Hizmetler: Web sitesinin sunmuş olduğu hizmet.

cakirtravel.com olarak kişisel gizlilik haklarınıza saygı duyuyor ve sitemizde geçirdiğiniz süre zarfında bunu sağlamak için çaba sarf ediyoruz. Kişisel bilgilerinizin güvenliği ile ilgili tanımlar aşağıda açıklanmış ve bilginize sunulmuştur. Sözleşme hakkında sorularınız olursa lütfen infocakirtravel.com adresine mail atmaktan çekinmeyiniz. cakirtravel.com olarak ziyaretçilerimizin gizliliği konusu bizim önceliklerimizden biridir.

VERİLERİN TOPLANMASI
Cakir Travel, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer uygulanabilir mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz burada belirtilen şartlar uyarınca Cakir Travel tarafından veya veri sorumlusu olarak Cakir Travel adına kaydedilmekte, işlenmesini gerektiren sebepler bulundukça güncellenmekte ve saklanmakta, yurt içi ve yurt dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmakta ve Kanunda belirtilen diğer yöntemlerle işlenmektedir.

Cakir Travel, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verileriniz kapsamında:

Adınızı, soyadınızı, mesleğinizi, adresinizi, telefon ve faks numaralarınızı, e-posta adresinizi ve diğer iletişim bilgilerinizi,

 1. Kimlik ve pasaport bilgilerinizi,
 2. Biletleme ve uçuş rezervasyon detaylarınızı (bu kapsamda bildireceğiniz HES Kodunu),
 3. Faturalama ve ödeme araçlarına ilişkin bilgilerinizi,
 4. Ürün sipariş ve kullanım bilgilerinizi,
 5. Kişisel ilgi alanlarınıza ilişkin bilgilerinizi,
 6. Ürün ve hizmetlere ilişkin talep ve şikâyetleriniz kapsamında çalışanlarımıza iletmiş olduğunuz bilgilerinizi,
 7. İnternet sitemiz, mobil uygulamalarımız ve diğer iletişim ve hizmet kanallarımızı kullanımınıza ait bilgilerinizi,
 8. Ürün veya hizmetlere ilişkin tercihlerinizi veya geçmişteki deneyimlerinizi, toplayabilir.

Cakir Travel, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verilerinizi:

 1. Rezervasyon, Bilet, Ek Ürün ve Hizmet alımlarınızı gerçekleştirmek ve araç transferi hesabınızı yönetmek,
 2. Seyahat gereksinimlerinizi daha iyi karşılamak,
 3. Size özel transferler ve hizmetleri sunmak,
 4. Veri tabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretmek, misafir deneyimine yönelik strateji oluşturmayı hedefleyen, kullanıcı profili oluşturma, tekilleştirme, veri zenginleştirme faaliyetleri gerçekleştirmek ve gerektiğinde gizlilik koşullarına uymak kaydı ile bunları işin uzmanları üçüncü kişiler ile paylaşmak,
 5. İnternet sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve diğer iletişim ve satış kanallarımızı ne şekilde kullandığınıza dair analiz yapmak ve sizlere daha iyi hizmet için iletişim kanallarımızı size özgü hale getirmek,
 6. Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı araştırmak ve geliştirmek,
 7. Pazar araştırması amacıyla doğrudan veya bu amaçla hizmet alınan hizmet sağlayıcılar vasıtası ile bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak,
 8. Hizmetlerimizi veya ilgili ürünleri sizlere tanıtmak, yeni ürünler, özel uçuş teklifleri ve ilgi çekici bulacağınızı düşündüğü diğer bilgiler hakkındaki promosyon niteliğindeki ticari iletişimi sürdürebilmek,
 9. Transfer hizmeti esnasında emniyet ve güvenliğinizin sağlanması, Cakir Travel, Cakir Travel çalışanları, Cakir Travel'ya hizmet veren kuruluşlar veya bunların çalışanlarının veya Cakir Travel’nın misafirlerinin can ve mal güvenliğinin korunması veya bu maddede belirtilenlere ilişkin kurallara uyum sağlanması da dâhil olmak üzere kara yolu ile seyahat edecek kişilerin seyahatini kolaylaştırmak veya güvenlik ve risk değerlendirmesi yapılması, yasal yükümlülüklerin veya yetkili idari kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi, amacıyla kullanabilir.

Cakir Travel, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verilerinizi burada sayılan amaçlar doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında:

 1. İş ortaklarıyla,
 2. Çalışanlarıyla, grup şirketleriyle, hizmet sağlayıcılarıyla, işlemlerinizi gerçekleştiren yetkili acenteleriyle, uçuş iş birlikleri ve ortaklıkları çerçevesinde diğer transfer şirketleriyle,
 3. Kara yolu taşımacılığı kuralları gereği yurtiçi ve yurtdışında yetkili idari kuruluşlar ve yasal zorunluluklar doğrultusunda, diğer ilgili kişi ve kuruluşlarla,
 4. Kamu ve seyahat güvenliğinin sağlanması ve seyahat gerçekleştirilen ülkelerde yürürlükteki yasal düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ile ilgili idari mercilerle paylaşabilir.

Cakir Travel, kişisel verilerinizi Cakir Travel İnternet Sitesi, Cakir Travel Mobil Uygulamaları, Cakir Travel Çağrı Merkezi,  Satış Ofisleri, Cakir Travel ürün ve hizmetlerinin satışına yetkili Seyahat Acenteleri ve internet üzerinden faaliyet gösteren satış kanalları üzerinden toplayabilir ve burada belirtilen amaçlar doğrultusunda gerekli olduğu müddetçe saklayabilir.

Her zaman Şirketimize başvurarak:

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenip İşlenmediğini Öğrenme,
 2. Kişisel Verileriniz İşlenmişse Buna İlişkin Bilgi Talep Etme,
 3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacını Ve Bunların Amacına Uygun Kullanılıp Kullanılmadığını Öğrenme,
 4. Yurt İçinde Ve Yurt Dışında Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Üçüncü Kişileri Bilme Ve Yurt Dışında Veri Aktarımı İçin Uygulanan Teknik Ve İdari Tedbirleri Öğrenme,
 5. Kişisel Verilerinizin Eksik Veya Yanlış İşlenmiş Olması Durumunda Bunların Düzeltilmesini İsteme,
 6. Kişisel Verilerinizin İşlenmesini Gerektiren Sebeplerin Ortadan Kalkmış Olması Şartıyla Kişisel Verilerinizin Silinmesini Veya Anonim Hâle Getirilmesini İsteme,
 7. (5) Ve (6) Bentlerinde Belirtilen İşlemlerin Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Üçüncü Kişilere bildirilmesini İsteme,
 8. Kişisel Verilerinizin Münhasıran Otomatik Sistemler Vasıtasıyla Analiz Edilmesi Suretiyle aleyhinize Bir Sonucun Ortaya Çıkmasına İtiraz Etme Haklarına Sahipsiniz. Bu

Yöndeki taleplerinizi yazılı ve imzalı olarak kişisel verilerin korunması yöneticisi adına teomanpaşa mah. 2205 sok. 53/7 kepez / antalya adresimize veya Cakir Travel internet sitesinin iletişim bölümünden veya burada belirtilen diğer başvuru kanalları üzerinden iletebilirsiniz. 

Cakir Travel internet sitesini, Cakir Travel mobil uygulamalarını ve diğer transferpax iletişim kanallarını kullanmakla veya herhangi bir satış kanalı üzerinden Cakir Travel tarafından sunulan ürün veya hizmetleri satın almak veya kullanmakla Cakir Travel gizlilik kurallarında belirtilen hususları kabul etmiş ve burada belirtilen hususlarda Cakir Travel izin vermiş oluyorsunuz.

Cakir Travel ile başka bir yolcu veya hizmet kullanıcısı adına işlem yaptığınızda Cakir Travel hem size hem de adına işlem yaptığınız kişi adına paylaşmış olduğunuz kişisel verileri işleyebilir. bu durumda Cakir Travel, seyahat ile ilgili olarak, adına işlem yaptığınız yolcu ile doğrudan iletişime geçebilir.


TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER

Ticari elektronik iletiler ile ilgili olarak biletleme sırasında, Cakir Travel üye kaydı  ve diğer her türlü Cakir Travel mecrasında, vermiş olduğunuz iletişim izinleri çerçevesinde iletişim bilgileriniz üzerinden Cakir Travel ve Cakir Travel iş ortakları tarafından sunulan ürün ve hizmetlerinin tanıtımı, yeni ürün ve hizmetler, özel transfer teklifleri, seyahatiniz ile ilgili veya Cakir Travel tarafından ilgi çekici bulacağınız düşünülen diğer bilgiler hakkında ticari elektronik iletiler almayı kabul etmiş olursunuz. Bu kapsamda tarafınıza gönderilen iletilerdeki seçenekler üzerinden söz konusu iletilerin bazı veya tüm iletişim kanalları üzerinden iletiminin durdurulması talebiniz üzerine Cakir Travel tarafından sağlanır.

DEĞİŞİKLİK HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Cakir Travel hakkınızda herhangi bir konuda yanlış veya eksik bilgi sahibi olduğuna inanıyorsanız lütfen mümkün olan en kısa süre içerisinde bize ulaşın. Cakir Travel, doğru olmadığı tespit edilen her tür bilgiyi düzeltecektir.

Cakir Travel üyesi olarak Cakir Travel bulunan verilerinize erişmek veya onları değiştirmek istemeniz halinde, bunu Cakir Travel İnternet Sitesi veya Cakir Travel Mobil Uygulamaları üzerinden TransferPax üyelik sekmesinde yer alan "REZERVASYONUM" sayfasından gerçekleştirebilirsiniz.

GÜVENLİK

Cakir Travel, bilgilerinizin gizliliğinin korunmasına önem vermektedir. Veri gönderdiğiniz formlarımız, iletim sırasında şifreli bir iletişim kanalı olan 128 Bit SSL (Güvenli Soket Katmanı) ile korunmaktadır. Söz konusu bilgiler Cakir Travel ulaştığında, bu bilgiler güvenlik ve gizlilik standartlarımıza uygun olarak korunmaktadır. SSL'den yararlanabilmek için Web tarayıcınız SSL'i desteklemeli ve tarayıcınızdaki SSL opsiyonlarını faal hale getirilmelidir.

Her bir Cakir Travel üyesi kendisinin belirleyeceği bir kullanıcı adı ve parolaya sahip olur. “Kullanıcı adı” üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı iki farklı üyeye verilmez. “Parola” sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman parolasını değiştirebilir. Parolanın seçimi ve korunması kullanıcının sorumluluğundadır. Cakir Travel, parola kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

Benzer şekilde farklı iletişim ve satış kanalları üzerinden, yaptırmış olduğunuz rezervasyonlar ile ilgili size özel olarak düzenlenen rezervasyon (PNR) kodunun veya Cakir Travel tarafından sunulan ürün ve hizmetler veya kampanya uygulamaları kapsamında üretilen ve paylaşılan şifre ve kullanım bilgilerinin gizli tutulması ilgili misafirimizin veya misafirimiz adına işlem yapan kişinin de sorumluluğundadır. Bu bilginin gizliliğinin sağlanmaması halinde üçüncü kişiler rezervasyon bilgilerinize ulaşabilir.

Verileriniz, ancak iş sürecimizin ihtiyaçları veya yasal zorunluluklar için gerekli oldukları sürece saklanmaktadır. Kredi kartı bilgilerinizin ayrıntıları sunucularımızda saklanmamaktadır.

DIŞ BAĞLANTILAR

 Cakir Travel internet sitesi, başka internet sitelerini ziyaret etmenizi kolaylaştırmak amacıyla çeşitli bağlantılar içerir ve üçüncü kişiler tarafından hazırlanan bazı içeriklerin bu bağlantılar üzerinden görüntülenmesini sağlar. Bağlantı verilen internet sitelerinde Cakir Travel hiçbir kontrolü bulunmadığından Cakir Travel sorumlu olmayacak, bu bağlantılardan herhangi birini kullandığınızda, sitemizin gizlilik hüküm ve şartları geçerli olmayacaktır.

Bağlantı verilen internet sitelerinde erişimizden, içeriğinden, kullanımınızdan ve verdiğiniz bilgilerden doğan sorumluluklar tamamen size ait olacaktır. Bağlantılı internet siteleri üzerinden kişisel verilerinize ilişkin yapacağınız her türlü paylaşım ilgili internet sitesini işleten ve uygulanabilir mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden üçüncü kişiler tarafından yapılan bilgilendirme, diğer bildirim ve belirlenen kurallara tabidir.

ÇEREZLERİN TOPLANMASI VE ÇEREZLERİN KULLANIMI

Çerezler, internet ağ sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı sağlandığında site, çerezler aracılığıyla sizi tanır. Çerezlerin kullanılma amacı, internet sitesini ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamaktır.

Kullanım amaçlarına göre dört çeşit çerez bulunmaktadır: Oturum Çerezleri, Performans Çerezleri, Fonksiyonel Çerezler ve Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri. Oturum çerezleri, kullanıcının Cakir Travel internet sitesinden ayrılana dek tarayıcısında tutulan geçici çerezlerdir. Diğer çerezler ise kullanıcı tarafından silinmediği sürece kullanıcının tarayıcısında kalan çerezlerdir. Çerezlerin ömrü, kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Cakir Travel kendi internet sitesinde Oturum Çerezleri, Performans Çerezleri, Fonksiyonel Çerezler ve Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri kullanmaktadır.

 1. Oturum Çerezleri: Bu tür çerezler Cakir Travel internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir. İnternet sitesinin ziyaret edilebilmesini ve özelliklerinden faydalanılmasını bu çerezler sağlar. Oturum çerezleri, internet sitesinde sayfalar arasında bilgileri taşıyabilmek ve bilgileri tekrardan girmek zorunluluğunu ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır.
 2. Performans Çerezleri: Bu çerezler aracılığıyla, sayfaların ziyaret sıklığı, varsa ilgili hata iletileri, sayfalarda geçirilen zaman ve kullanıcının internet sitesini kullanma şekliyle ilgili bilgileri toplanır. Bu bilgiler aracılığıyla, internet sitesinin performansının arttırılması sağlanır.
 3. Fonksiyonel Çerezler: Bu çerezler ile kullanıcının site içinde yapmış olduğu seçeneklerin (örneğin, seçilen şehir, uçuş tarihi) hatırlanması sağlanır ve böylelikle kullanıcıya kolaylık sağlanmış olur. Bu çerezler ile kullanıcılara gelişmiş internet özellikleri sağlanır.
 4. Reklam Ve Üçüncü Taraf Çerezleri: Cakir Travel internet sitesinde bazı fonksiyonların kullanımı amacıyla üçüncü taraf tedarikçilerine ait çerezleri kullanılır (örneğin, transfer noktaları ve promosyon sayfalarında yer alan sosyal medya paylaşım araçlarının oluşturduğu çerezler). İnternet sitesinde reklam takibi yapan firmaların çerezleri de mevcuttur.

Genel olarak internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Tarayıcılar, çerezleri engelleyecek veya cihaza çerez gönderildiğinde kullanıcıya uyarı verecek şekilde ayarlanabilir. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının yardım menüsüne bakılabilir. Çerezlerin silinmesi veya engellenmesi ile ilgili ayrıntılar ve çerezlerle ilgili genel bilgi için https://kvkk.gov.tr/ adresinden bilgi alabilirsiniz.

cakirtravel.com internet sitesini her ziyaret edişinizde ve mobil uygulamalarımızı her kullanışınızda Cakir Travel Gizlilik Kurallarını görüntülemenizi tavsiye ederiz. Çünkü internet sitemizi veya mobil uygulamalarımızı kullanmakla Cakir Travel Gizlilik Kurallarının değişen şartlarını da içeren en son sürümünü okumuş ve kabul etmiş olduğunuz varsayılacaktır. Ayrıca herhangi bir satış kanalı üzerinden Cakir Travel tarafından sunulan ürün veya hizmetleri satın almak veya kullanmakla işlem tarihinde geçerli Cakir Travel Gizlilik Kurallarında belirtilen hususları kabul etmiş olduğunuz varsayılacaktır. Cakir Travel Gizlilik Kuralları ile ilgili her türlü uyuşmazlık Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir ve uyuşmazlıkların çözümünde Antalya mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir

Bu bilgiler aslı Türkçe olup, Türk hukukudur. Diğer dillere tercümeden kaynaklanan herhangi bir yanlış anlaşılma veya anlam değişikliği dikkate alınmayacaktır.

Yalnızca resmi dildeki orijinal metin doğru veriler olarak kalır.